Започва подмяната на шофьорските книжки

Започва подмяната на шофьорските книжки

От днес всички нови свидетелства за правоуправление на моторни превозни средства, издадени в ЕС, ще представляват пластмасова „кредитна карта“ със стандартен европейски формат и по-сигурна защита, съобщи Европейската комисия.

Това се прави във връзка с въвеждането от 19.01.2013 г. на изискванията на Директива на Европейския парламент и на Съвета, относно свидетелствата за управление на превозни средства.

Новото европейско свидетелство постепенно ще замени повече от 100 различни модела от хартия и пластмаса, които в момента се използват от над 300 млн. водачи в целия ЕС. Новите книжки са част от стремежа за борба с измамите при тяхното фалшифициране. От пътната полиция в Европа досега се очакваше да разпознава повече от 100 различни вида хартиени и пластмасови свидетелства за правоуправление. Снимките върху тези стари документи за самоличност можеше отдавна да не се актуални, а категориите, за които на водача е предоставено свидетелство, може да са неясни; самият документ може лесно да бъде фалшифициран, уточнява ЕК. Фалшивите свидетелствата за управление са равностойни на разрешение да се убива, затова се нуждаем от свидетелства, които са лесни за разчитане и за разбиране, и много трудно се фалшифицират, коментира еврокомисарят по транспорта Сийм Калас.

Основните промени, които влизат в сила, са въвеждането на единен европейски формат на документа, със снимка на водача и съответните уеднаквени данни. Издадените до момента свидетелства ще бъдат сменени с отговарящи на новия формат при тяхното подновяване или най-късно до 2033 година. Новите книжки включват няколко елемента за защита срещу фалшифициране. Създадена е европейска електронна система за обмен на данни между националните пътни администрации. Очаква се това да опрости контрола на свидетелствата на чужденци. Новите документи значително ще помогнат за премахването на „туризма за свидетелства за управление“ и на измамите, за прилагане на нови, по-строги забрани за държавите от ЕС да издават свидетелства на граждани, чиито книжки вече са били отнети от друга държава от Общността.

Съгласно новите правила, свидетелството трябва да се подновява на всеки 10-15 години за водачите на леки автомобили и мотоциклетистите, в зависимост от разпоредбите на съответната държава. За водачи на автобуси и камиони свидетелството трябва да се подновява на всеки пет години, след медицински преглед. Повишава се възрастовата граница за пряк достъп (чрез практически и теоретичен изпит) до свидетелства за управление на мощни мотоциклети – от 21 години в момента, на 24 години. Новият режим изисква шофьорски опит от най-малко четири години (вместо две) с мотоциклет с по-ниска мощност, преди да бъде издадено свидетелство за управление на най-мощните мотоциклети. Мотопедите са отделени в нова категория превозни средства и от кандидатите за свидетелства за тяхното управление отсега нататък ще се изисква да преминат теоретичен изпит.

Държавите от ЕС могат да въведат изпит за проверка на уменията и на поведението, както и медицински прегледи за кандидатите за шофьорски книжки. ЕС определя минимална препоръчителна възраст (16 години), при навършването на която свидетелствата се признават взаимно от всички държави от Общността (отделните страни могат да понижат тази възраст на 14 години в рамките на своята територия). Досега нямаше минимални изисквания на равнището на ЕС по отношение на мотопедите, отбелязва ЕК. Въвеждат се минимални стандарти за началната им квалификация и периодичното обучение на участниците в изпитните комисии.

1. Считано от 21.01.2013 г. започва отпечатването на Свидетелства за управление на МПС само от новия образец.

2. При издаване на СУМПС от новия образец стриктно ще се спазват разпоредбите на ал. 3, 4 и 5 на чл. 51 от ЗБЛД, където е регламентиран срокът на валидност на свидетелствата, както следва:
– срокът на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство за категории АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ е 10 години.
– срокът на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство за категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т (Ттк и Ттм) е 5 години.
– срокът на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство на лица с физически недостатъци е до 5 години.

3. В изпълнение разпоредбите на чл. 150-а от ЗДвП от 21.01.2013 г. при издаване на СУМПС на водачите, притежаващи или придобили категория D (на база постъпил оригинален протокол от съответния областен отдел към Дирекция „Автомобилна администрация“), ако са притежавали категория Ттб, при издаване на свидетелство за управление на МПС в колона 12 срещу категория D ще се отразява код 103 „Водач, притежаващ свидетелство за управление на МПС от категория D и право за управление на тролейбус“.

4. От 21.01.2013 г. водачите, които притежават категория D, могат да придобиват правоспособност за управление на тролейбус само на база постъпил оригинален протокол от съответния областен отдел към Дирекция „Автомобилна администрация“ за успешно издържан изпит за права за управление на тролейбус. Свидетелството за управление на МПС ще се издава за категория D като в колона 12 срещу категория D да се отразява код 103.

5. От 21.01.2013 г. при подмяна на свидетелство за управление на МПС, категория М ще се приравнява на категория АМ.

6. Считано от 21.01.2013 г. дубликат на СУМПС ще се издава само на водачи, притежаващи нов образец СУМПС или СУМПС стар образец с отразена правоспособност за управление на МПС от категории М, А1, А, В, В1 и ВЕ. За СУМПС стар образец с отразена правоспособност за управление на МПС от категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т няма да се издава дубликат, а на водача ще се издава ново СУМПС с предвидените в чл. 51 от ЗБЛД срокове, след представяне на карта за медицински преглед за водач на МПС.

Няма да се подменят всички досегашни книжки, а само тези, чийто срок изтича към определената дата. Това ще става постепенно в продължение на 20 години.

Сходни публикации

title="Камерите на КАТ в София от 5 до 11 август"
Камерите на КАТ в София от 5 до 11 август
График на камерите на КАТ от 15 до 21 юли 2013г
Полицията към отпускарите: Шофирайте внимателно!
Къде са камерите на КАТ? СДВР ги пусна във Facebook
Новите категории за управление на мотопеди и мотоциклети


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*