Get a grip

Балансирай на предна гума възможно най-дълго. Ипозлавай дясната стрелка, за да засилиш мотора. След това на обозначената линия натисни стралката „надолу“… след това всичко е въпрос на умения с мотора. Балансираш със стрелките.Коментарите са забранени.