Времето

ЛЕГЕНДА:
Влажност:
отношението между количеството водна пара, намираща се във въздуха и максималното количество водна пара, което въздуха може да поеме при една и съща температура на въздуха. Изразява се в проценти.
UV индекс:
международна стандартна мярка, измерваща силата на ултравиолетовата радиация на слънцето на определено място в определен ден.
Посока на вятъра:
посоката, от която духа вятъра.
Налягане:
Натискът, оказан от атмосферата върху единица земна повърхност, наричаме атмосферно налягане.
Няма информация
Няма информация
Няма информация
Няма информация
Няма информация
Няма информация
Няма информация
Няма информация
Няма информация
Няма информация
Няма информация
Няма информация
Няма информация
Няма информация
Няма информация
Няма информация
Няма информация
Няма информация
Няма информация
Няма информация
http://www.weather.com/