Високотехнологични роботи почистват горивните резервоари на бензиностанциите Shell

Високотехнологични роботи почистват горивните резервоари на бензиностанциите Shell

На 12 август 2013 г., в София, представители на Shell България демонстрираха процеса на почистване и задължително калибриране на вместимостта на горивните резервоари с помощта на нови авангардни технологии. Shell България е единствената компания у нас, която извършва изцяло автоматизирано всички дейности по подготовката и осъществяването на този процес, без да позволява влизането на хора в резервоарите, което застрашава живота им. Почистването на резервоарите допълва грижата на компанията за осигуряване на високо качество на продаваните горива, която се основава на 5-степенна система за контрол на качеството.

Високотехнологични роботи почистват горивните резервоари на бензиностанциите Shell 03Първият етап от процеса – почистването на горивните резервоари, предшестващо калибрирането им, се извършва от специален многофункционален робот, управляван дистанционно. Машината, създадена и патентована от германската компания Huck, впръсква под високо налягане почистващи вещества и измива вътрешността на резервоара без пряката намеса на хора. Тази нова и авангардна технология гарантира високо качество на почистването и на съхраняваните впоследствие горива в резервоара, и не излага на риск живота и здравето на хората. Въпреки че почистването на горивните резервоари не е изрично изисквано от закона, то е необходимо и с цел осигуряване на максимална  точност на последващото измерване на вместимостта.

Вторият етап на процеса – измерване на вместимостта на резервоарите – се извършва по т.нар. „обемен“ метод, чрез двукратно вливане и изпомпване на калибрираща течност. С помощта на електронно устройство се измерва количеството й и така се определя вместимостта на резервоара.

Високотехнологични роботи почистват горивните резервоари на бензиностанциите Shell 01„Решихме да съчетаем калибрирането с щателно почистване на горивните резервоари, защото по този начин осигуряваме още една допълнителна сигурност за високото качество на горивата, които предлагаме – Shell FuelSave и Shell V-Power Nitro+. Почистването на резервоари за горива чрез влизане на хора в среда с наситени горивни пари е изключително рисково и в практиката на индустрията има регистрирани фатални случаи. Подобен подход е в пълен разрез със стриктните стандарти за безопасност на Shell. Ето защо, потърсихме авангардни методи на почистване и калибриране без влизане на хора в самите резервоари за горива от началото до самия край на процеса. Иновациите са част от нашата фирмена култура и вярваме, че по този начин създаваме добри практики и даваме пример за отговорност към хората и околната среда в България.“ – коментира Камелия Славейкова, Изпълнителен директор на Shell България.

Почистването и калибрирането на вместимостта на резервоарите, което беше демонстрирано днес, цели да бъде сертифицирана вместимостта на всички резервоари от акредитирана лаборатория. Всички търговци на горива на дребно са задължени да калибрират и сертифицират резервоарите си до края на м. март 2014г. Изискването е продиктувано от необходимостта от точна отчетност към НАП за количествата доставени и продадени горива, както и за наличните количества в резервоарите на всяка бензиностанция.

В изпълнение на това изискване през м. май 2013 г. Shell България, с помощта на свой подизпълнител – независима компания, започна процес по почистване и калибриране на резервоарите си, който се планира да продължи до края на м. октомври 2013 г.

За съжаление, процесът създава временни неудобства за клиентите, тъй като бензиностанциите, в които се извършват сложните технологични операции, се затварят за два до три дни – време, необходимо за подготовка и осъществяване на целия процес. Освен почистване и сертифициране на вместимостта на всеки резервоар, в края на процеса вътрешността на резервоарите се изсушава, за да бъдат подготвени за зареждане с горива и възстановяване на нормалната работа на бензиностанцията.

До момента е извършено почистване и калибриране на резервоарите на около 40 бензиностанции Shell в Ловеч, Велико Търново, Габрово, Казанлък, Асеновград и частично в София. През м. август 2013 г. ще бъдат почистени и калибрирани резервоарите на обектите, управлявани от Shell в София, Стара Загора, Шумен, Ямбол и Сливен. До края на октомври т.г. се предвижда да бъдат почистени и калибрирани всичките 450 горивни резервоара в бензиностанциите, собственост на Shell и управлявани от името на Shell България.

Повече информация за процеса на калибриране
Всички търговци на горива на дребно са задължени да завършат процеса на калибриране на горивните си резервоари до края на м. март 2014 г., според Приложение 19 към чл. 3, ал. 3 и §19 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № Н-18, регламентираща регистрирането и отчитането на продажби на течни горива.

Високотехнологични роботи почистват горивните резервоари на бензиностанциите Shell 02Обемният метод на калибриране, който се използва от Shell, изключва необходимостта от влизане на хора в резервоарите. При него почистеният резервоар се пълни двукратно с калибрираща течност, която впоследствие се изпомпва, като нивото на течността в резервоара и нейното количество се измерват през определени интервали от време чрез електронно устройство. Междувременно, експерти от акредитирана лаборатория изготвят т.нар. калибровъчни таблици, които удостоверяват вместимостта на всеки резервоар. След тази процедура всеки резервоар се изсушава напълно с помощта на мощни специално сертифицирани вентилатори. След изсушаването на вътрешността на резервоара, той вече може да бъде зареден с гориво. След още няколко допълнителни процедури бензиностанцията вече е готова да се върне към нормалния си режим на работа с клиенти.

Въпреки че обемният метод изисква доста време и финансови ресурси, той е единственият надежден и напълно безопасен метод за калибриране на резервоари, официално признат у нас, тъй като не излага на риск живота и здравето на хората.

За процеса на калибриране в България се прилага още един признат подход – т.нар. „геометричен“ метод. При него в резервоара влиза човек, който измерва ръчно физическите му размери, на база на които се изчислява обемът. Този метод е по-бърз и по-евтин, но крие огромен риск за живота и здравето на хората, които извършват тази дейност. Това го прави неприложим за Shell България. В същото време при него има и известна вероятност от неточно извършване на измерванията.

Съществуват и още по-модерни, бързи и ефикасни лазерни технологии за калибриране, които за съжаление, все още не са официално признати за използване у нас. Shell България работи за възможността за прилагане на този метод за бъдещи процеси на калибриране, както и за международното му приложение. Тъй като за лазерно калибриране на резервоарите е необходим само един ден,  въвеждането на този метод би било от полза за клиентите и пазара като цяло, тъй като няма да се налага спиране на работата на бензиностанциите за по-дълъг период.

Зареждане…

 

***
За Shell България

Shell е на българския пазар от 1991 г. В България компанията оперира верига от около 100 търговски комплекса за продажба на горива на дребно и е един от лидерите на пазара на горива на дребно в страната, а за своите корпоративни клиенти предоставя услугата euroShell Card. Всеки месец в търговските комплекси Shell в България се обслужват повече от 1 милион клиенти. През 2009/2012 г. са открити 5 нови магистрални обекта – Shell Правец, Shell Калотина, Shell Студена, Shell Любимец Изток и Запад – те се присъединиха към европейската мрежа от магистрални обекти на Shell. Така клиентите на тези бензиностанции ще бъдат сред 25-те хиляди клиенти, обслужвани всеки час в над 650 магистрални обекта в мрежата на Shell в Европа.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*